Tips & självhjälp

Ett sätt att få en djupare kontakt med ditt känsloliv är SOAL-en teknik inom kognitiv psykoterapi som hjälper dig att se hur tankar och känslor påverkar dig.

 

Stanna till!

Vänta ett tag innan du agerar på en känsla. Bestäm dig först att skriva ner vilka tankar den väcker hos dig.

Observera!

Undersök tankarna och känslorna utan att värdera dem. Pröva om det finns andra att tänka. Hur skulle en manlig vän ha tänkt? Kanske handlar det mer om andra än dig?

Acceptera!

Acceptera att du har valmöjligheter och inte behöver agera på varje känsla. Ibland kan du förändra saker omkring dig, ibland måste du acceptera att det inte går.

Lämna!

Saker du inte kan påverka är meningslösa att försöka förändra. Ibland behöver vi släppa taget. Det gör bara mer ont att hålla fast vid tankar om hur saker och ting borde
vara, eller om hur det skulle ha kunnat bli. Gilla det som är här och nu.

Det är självrespekten som du skall värna.

Välj att vara lycklig

Våra känslor är våra egna, och vi kan faktiskt styra dem mer än vad vi tror. Du kan välja att se det som är bra i världen. Du kan se det som är fantastiskt med allt som händer dig.

Du kan blunda för allt annat. Det är du som väljer dina tankar, så välj att tänka på det som är ljust. Välj de tankar och känslor som gynnar dig, får dig att må bra och som leder dig till ditt sanna jag. Börja nu.