Min bakgrund

Relationer är något som jag har blivit mycket intresserad av och det är något jag brinner för då jag alltid varit en sökare efter mig själv. Jag har själv genomgått en rätt turbulent uppväxt, skilsmässa, varit ensamstående mamma och fyllde då mitt tomrum med olika substitut och framförallt så presterade jag för att bli accepterad som den ”duktiga” flickan. Alla mina erfarenheter som jag tagit med mig under resans gång har gjort att jag har mer förståelse för allt i livet och försöker se orsak och verkan.

Det gick många år tills jag upptäckte att den enda jag kan förändra är mig själv och när jag började trivas med mig själv, fick en god självkänsla och kunde stå upp för mina åsikter och behov, då infann sig en annan sorts självrespekt då jag började ta mig själv på allvar. Jag började att lyssna på mig vad jag ville, behövde och kände, istället för att reagera började jag att agera. Jag hade under min uppväxt utvecklat en hög känslighet.

Varför jag brinner för detta

I många år letade jag efter mig själv eftersom jag ofta kände att jag inte var som alla andra. När jag kände mig tom och då i brist på att kommunicera mina behov, hade jag velat ha en mall att gå efter eller en person som gått vägen före som vet hur det kan kännas att inte duga som man är.

En dag då insikterna föll på plats fick jag svaret – att jag behövde bli styrd inifrån istället för att bli styrd utifrån då mitt fokus låg ofta på vad andra tyckte och tänkte som gjorde att jag blev dränerad av energi. Gjorde jag inte vad andra ville så kände jag en ständig skuld och skamkänsla som har sina konsekvenser både på arbetet som förälder och i relationerna.

Idag vill jag vara just denna hjälp för andra högkänsliga och medberoende personligheter som söker efter glädjen, lyckan och frihetskänslan som alla kan uppnå med rätt hjälp.
Jag använder mig utav min intuition som blivit en av mina gåvor och detta innebär att jag ser det du inte själv ser och sätter ord precis på det du behöver arbeta med för att bli den person du verkligen vill vara.

Mina Värderingar

Min coachning präglas av öppenhet, ärlighet, tydlighet och inspiration som jag gärna delar med mig av, eftersom detta är MIN passion.

Min bakgrund präglas mycket av nyfikenhet och lärande. Dessa ord har jag funnit är viktiga värderingar för mig, kombinerat med tillit, medkänsla, medveten närvaro och intuition.

Du får gärna länka till min sida men inte kopiera texterna.