Distanskurs som kan förändra ditt liv...

Workshop: Kroppsspråket – språket som talar om vem du är

Visste du att kroppen alltid säger vem du är, vilka behov du har och vilka känslor som ligger dolda? Din kropp ljuger aldrig. Den är ett fantastiskt verktyg när du väl lärt dig mer om dess signaler.

Det krävs stor energi och kontroll för att dölja olika tankar, känslor och behov. Om det finns känslor som inte är tillfredsställda kommer detta att uttrycka sig i olika spänningar, vilket kan ses genom kroppshållning och kanske rent utav att orden och kroppsspråket inte stämmer överens.

I denna workshop kommer du att få lära dig mer om dig själv och hur du lättare kan förstå och avläsa andras signaler för att förstå vad dom egentligen menar. Det är en väldigt omtyckt workshop där du ser hur hela livet hänger ihop från dåtid till nutid genom att ditt undermedvetna speglas i ditt kroppsspråk.

I workshopen lär du dig:
 • Vilka signaler vi sänder ut med vårt kroppsspråk
 • Hur din kropp beter sig i olika sammanhang
 • Om dina olika känslor som sorg, glädje, ilska och oro (rädsla)
 • Vilka behov som ligger bakom dina känslor
 • Hur du lär dig stanna upp och lär dig lyssna på vad din kropp säger
 • Vad du behöver göra så att dina behov tillgodoses

 

 

Workshop: Personligt ledarskap – inifrån och ut

En workshop om att skapa medvetenhet om ditt personliga ledarskap. Oavsett du är chef, ledare, förälder, partner, kollega eller vän.

Du behöver först lära känna dig själv innan du kan lära känna andra för att sedan skapa goda relationer både privat och på jobbet.

Jag använder mig utav interaktiva workshops som bidrar till att du får möjlighet att reflektera, komma till insikt och som även ger dig och dina kollegor verktyg för att skapa medvetenhet.

I workshopen lär du dig:
 • Hur du kan kommunicera mer öppet, ärligt och lyssna aktivt
 • Hur du skapar bra relationer både privat och på jobbet
 • Hur du kan arbeta med din egen självkänsla och självförtroende
 • Hur du kan se vad du behöver för att utvecklas och stärkas
 • Hur ditt kroppsspråk speglar det du tänker, känner och agerar
Upplägg

8 timmar eller 2 halvdagar.
Max 12 deltagare/grupp.

 

 

Workshop: Konsten att säga nej

Hur kan det vara så svårt att säga ett NEJ? Hur kan det komma sig att efter mitt nej följs en känsla av dåligt samvete? Hur kan det vara så mycket lättare att säga JA?

När vi säger nej behöver vi kanske förklara och motivera vårt nej och ge olika orsaker till varför vi inte vill.
Att ta ansvar för andras känslor är ett stort ok att bära på och konsekvenserna blir ofta att vi känner oss handlingsförlamade, slut på energi och vi vågar inte säga Nej då vi kan riskera att inte bli accepterade.
I denna workshop kommer jag även bjuda på en del egna upplevda situationer som fick stora konsekvenser samt hur vi får mer energi, inspiration och har lättare för att sätta gränser inför oss själva och vår omgivning.

I workshopen lär du dig:

• Bakomliggande orsaker varför det är svårt att säga nej
• Hur vi kan lyssna mer på oss själva än alla andra
• Hur vi kan bli mer tydliga i vår kommunikation
• Vilka signaler vi skickar ut med vårt kroppsspråk
• Betydelsen av att sätta gränser både på jobbet, i familjen och med vänner
• Hur vi blir medvetna om våra egna reaktioner och kan välja att agera

 

 

 
 • Din workshop var givande, gripande, "igångsättande av process och tankar", du berör. Du har ett fantastiskt och karismatiskt sätt att nå ut till personer, ställer de rätta frågorna som fick mig att öppna upp ytterligare. Du ger en trygghet och ett lugn vilket resulterar i att det upplevs tryggt och precis så professionell som du är.–Sophie, samordnare Academedia Helsingborg

 • Att få ta del av din workshop var som lite av ett terapeutiskt inslag i den hektiska vardagen och fick mig att reflektera över hur jag är som människa, förälder och kollega. Att få höra andras tankar hjälper mig i min tanke- och utvecklingsprocess, eftersom jag är som jag är och det menar jag med att jag har så mycket mer att lära, suger jag åt mig andras tips och tankar och försöker att dra nytta av det jag själv behöver i min utveckling. Att få höra din historia sätter definitivt igång tankar, då jag kände igen mig i så mycket. Det är nyttigt att få höra hur andra människor tänker och att få ta del av någon annans historia som din är ju ett privilegium då man kommer ner på jorden och börjar tänka och känna efter. Du har en fantastisk förmåga att lyssna och jag upplever det som att du verkligen hör och lyssnar på det jag sa. Du är närvarande, vilket gör att man känner att du verkligen är genuint intresserad av det som sägs och genom dina frågor.–Magdalena, Coach Academedia Lund