Medberoende

Tommy Hellsten skriver i boken Flodhästen i vardagsrummet: ”Medberoende är ett sjukdomsliknande tillstånd som uppkommer då en människa lever nära en mycket stark företeelse och kan inte bearbeta denna företeelse så att hon kan integrera den i sin personlighet utan anpassar sig till den.”

Om du har vuxit upp i en dysfunktionell familj är tillvaron ofta rörig, otrygg och osäker, dvs icke närvarande föräldrar som inte såg eller lyssnade på barnets behov. Det kan vara mental, känslomässig eller fysisk frånvaro.

Vi utvecklar överlevnadsstrategier för att klara av att hantera vardagen – ett så kallat medberoende som går hand i hand med att utveckla en hög sensitivitet och du kanske känner igen dig själv i något av detta:

•Vi har låg självkänsla, vilket gör att vi dömer oss själva eller andra hårt.

•Vi får ständiga skam och skuldkänslor när vi tänker på oss själva i första hand i stället för på någon annan. Ex att säga NEJ eller när vi vill uttrycka vad vi vill, känner och behöver.

•Vi känner oss ensamma och obekväma tillsammans med andra människor, speciellt dominanta/auktoritära personer.

•För att skydda oss försöker vi vara alla andra till lags genom att säga och göra saker vi tror andra förväntar sig av oss för att undvika konflikter. Eller så skapar vi ständiga konflikter i våra relationer.

•Vi upplever all kritik som personlig kritik och därför upplever vi kritik som något mycket hotfullt.

•Vi är väldigt osjälvständiga och rädda för att bli avvisade och följden blir att vi är beredda att göra vad som helst för att hålla ihop en relation eller så har vi svårt för att släppa någon nära.

•Vi väljer ständigt att ingå i relationer med människor som är känslomässigt onåbara och de som sårar oss.

•Vi har ett starkt kontrollbehov, därav är vi osmidiga och saknar spontanitet.

•Vi har svårt att fullfölja projekt eller startar nya hela tiden.

•Vi förväxlar kärlek med medlidande och är benägna att ”älska” människor som vi kan tycka synd om.

•Vi söker ständigt bekräftelse och söker allt utanför oss och blir som en flaska med bottenlöst hål. Vi känner oss aldrig accepterade för den vi är utan istället tror vi att vi blir accepterade när vi presterar.

•Vi skall alltid vara den duktiga flickan eller pojken.

•Vi har svårt att ta emot hjälp från andra och svårt att uppskatta det vi får.

Följden av detta beteende blir att vi ofta antingen själva blir missbrukare, gifter oss med en eller ännu värre båda delarna.

För att bli HEL behöver vi förstå vad som hände med oss när vi var små för när vi börjar arbeta med att läka oss själva inser vi att vi duger precis som vi är och att det inte är ”fel” på oss.

Missbruk kopplas ofta till alkohol eller droger men det är inte allt. Det handlar mer om en flykt ifrån våra känslor och en sorg som vi inte vågar möta och då tar vi till oss olika substitut för att inte känna tomrummet som infinner sig när vi ”bara är”. Det kan vara mat, shopping, kärleksberoende, sockerberoende, fanatisk träning, spelberoende, arbetsnarkomani, starta olika projekt, alkohol eller droger.

Nu till frågan: Känner du igen dig i något av detta?
Vill du ta dig ur detta så finns det många sätt.
Ett av dem är att gå min Distanskurs eller individuella möten i Malmö.

”Rädslan för att misslyckas är det största hindret för att uppnå din dröm”

Läs mer om medberoende, skam, skuld och andras kommentarer på iFokus ->